Níže uvedené paušální ceny obsahují:

  • Přistavení kontejneru
  • Pronájem kontejneru
  • odvoz odpadu
  • poplatek za likvidaci odpadu (skládku, recyklaci)


objem kontejneru užit. hmotnost druh odpadu paušální cena
kontejner 3m3 max 4t stavební suť 1.900,-Kč +21% DPH
kontejner 3m3 max 4t výkopová zemina 1.700,-Kč +21% DPH
kontejner 3m3 max 4t netříděný odpady* 2.700,-Kč +21% DPH
kontejner 6m3 8t stavební suť 3.500,-Kč +21% DPH
kontejner 6m3 8t výkopová zemina 3.300,-Kč +21% DPH
kontejner 6m3 max 4t netříděný odpad* 3.250,-Kč +21% DPH
kontejner 9m3 max 4t netříděný odpad* 3.850,-Kč +21% DPH
kontejner 12m3 max 4t netříděný odpad* 4.450,-Kč +21% DPH
kontejner 22m3 max 4t netříděný odpad* 8.900,-Kč +21% DPH
cena za 1m3 asfaltová lepenka 2.900,-Kč +21% DPH


likvidace nebezpečných odpadů, kapalin a kalů: smluvní ceny

*netříděný odpad – rozumí se objemný stavební nebo komunální odpad bez příměsí suti nebo zeminy. V případě většího podílu suti nebo zeminy v kontejneru na netříděný odpad než 10%, jsme nuceni účtovat paušální poplatek 800,-Kč / kontejner za dodatečné vytřídění odpadu.

Paušální cena již obsahuje všechny náklady, na dopravu, skládkovné apod.

Pro objednávku kontejneru volejte 608 706 297, nebo pište na dispečink@peko-gds.cz