Příjem odpadu na provozovně „Deponie Přístav Smíchov“, Strakonická ul., Praha 5


Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Cena za tunu bez DPH
17 01 07 Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 0 330,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0 290,- Kč
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísle 17 03 01 0 380,- Kč


Ceny jsou platné pro kusovitost materiálu do 500mm V případě kusovitosti nad 500mm je účtován příplatek ve výši 100,-Kč / tuna za celý náklad

Náklad dovezený vozy vyšší celkové hmotnosti, než je nosnost váhy v provozovně „Deponie Přístav Smíchov“ bude účtován následovně:

  • Nákladní automobil se čtyřmi nápravami - dohodnutá váha nákladu = 24 tun
  • Nákladní automobil – tahač + návěs – dohodnutá váha nákladu = 32 tun
  • Přívěs za nákladní automobil se dvěma nápravami – dohodnutá váha nákladu = 12 tun
  • Přívěs za nákladní automobil se třemi nápravami – dohodnutá váha nákladu = 18 tun

Provozní doba DEPONIE PŘÍSTAV SMÍCHOV je Po – Pá, 7.00 – 17.00.

Rozšíření provozní doby je možné po telefonické dohodě na 608 706 294.